Janakkalan Keskustan kunnallisvaaliohjelma 2017


Kunnallisvaaliohjelma 2017
 
 

Kunta on ihmisiä varten

 
Ihmisellä pitää olla mahdollisuus rakentaa hyvä elämä itselleen ja läheisilleen. Haluamme rakentaa itsenäisestä Janakkalasta kotikunnan, josta voi olla ylpeä, johon voi samaistua, kiinnittyä ja kasvattaa juurensa.

Haluamme turvata lähipalvelut kaikille kuntalaisille omassa kunnassa. Perinteisiä lähipalveluita täydennetään kotiin tuotavilla palveluilla ja etäpalveluilla.
 
Kannatamme sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon uudistamista ja maakuntahallinnon luomista. Kysymys on ennen kaikkea hallinnon nykyaikaistamisesta; lääkäri on edelleen lääkäri ja hoitaja on hoitaja.


 

Terveyden edistäminen

 
Hyvän ihmiselämän onnistuminen pohjaa hyvään terveyteen. Jo lapsesta lähtien on huolehdittava terveestä monipuolisesta ja virikkeellisestä ympäristöstä, joka suorastaan houkuttelee liikuntaan. Kunnan on monin tavoin pyrittävä innostamaan ihmisiä lapsesta lähtien luontevaan ja oma-aloitteiseen liikuntaan.
 
Lisäksi on tuotava esiin muutkin terveyden perusteet, kuten riittävä lepo, monipuolinen ruokailu ja toisiaan tukevat pienet yhteisöt ja ryhmät. Hyviä kumppaneita kunnalle ovat liikuntajärjestöt. Terveyden edistäminen on monin verroin halvempaa kuin sairauksien hoito.
 


Elinkeinoelämä ja kunta

 
Janakkala pysyy itsenäisenä kuntana, kun hyvin hoidamme yritysten toimintamahdollisuudet. Aina on oltava valmiina joustavaan kaavoittamiseen, jottei tonttien puute tai muut muodollisuudet ole esteenä yritysten aloittamiselle kunnassamme. Se vaatii myös avointa mieltä paikkojen valinnassa ja tarjoamisessa.
 
Hyvä yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa on myös myönteisen maineen levittämisessä tärkeä lisä. Sijainnista päätettäessä on kuntamme alue hyvin keskeinen koko maamme liikennemahdollisuuksia mietittäessä.
 
 

Turvallisia ja virikkeellisiä koulupäiviä

 
Janakkalan kouluverkko on hyvän kokoinen. Nyt tulee keskittyä opetuksen sisältöön, opetuksen muotoon, tietotekniikan hyödyntämiseen, ryhmäkokojen hallintaan, nuorten itsetunnon ja toisista vastuun kantamisen kehittämiseen.
 
Koulurakennusten kunnosta ja sisäilman laadusta tulee huolehtia seuraamalla rakennusten kuntoa säännöllisesti ja tekemällä tarvittavat huoltotyöt ja korjaukset viivyttelemättä sekä toteuttamalla peruskorjaukset suunnitelmallisesti.
 
 

Yhdessä tekemistä on tuettava

 
Yhdistystoiminta on tärkeää ja sitä on tuettava koko kunnassa. Ihmisten omaehtoista kulttuuri-, musiikki-, urheilu- ja muuta harrastustoimintaa pitää tukea. Näillä palveluilla edistetään myös terveyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa.
 
Ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä tulee huolehtia ja kannustaa myös kuntalaisia ottamaan siitä yhdessä vastuuta mm. erilaisten talkoiden muodossa.

 

Itsenäinen Janakkala

 
Teemme lujasti ja sitoutuneesti töitä sen puolesta, että Janakkala säilyy itsenäisenä kuntana. Haluamme Janakkalan tekevän tuloksellista yhteistyötä muiden kuntien ja valtion viranomaisten sekä kaikkien muiden yhteistyötahojen kanssa taataksemme janakkalalaisille hyvät palvelut myös niissä asioissa, jotka vaativat omaa kuntaa laajempaa väestöpohjaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Haluamme kuulla mielipiteesi!