19.2.2017Kuntakolumni Kaupunkiuutiset 18.2.2017 

Saattaen vaihdettava

    Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulta Kanta-Hämeen maakunnan vastuulle vajaan kahden vuoden kuluttua. Muutos teettää henkilöstöhallinnossa paljon työtä, koska noin 6000 työntekijää siirtyy uuden työnantajan eli maakunnan leipiin.
Tavallisen kuntalaisen näkökulmasta hyvin toteutettuna muutos on lähes huomaamaton. Valinnanvapaus antaa asukkaille mahdollisuuden valita jonkin muun SOTE-keskuksen kuin sen, jota on tähän saakka käyttänyt. Uskon, että kuitenkin suurin osa asukkaista turvautuu tuttuun ja turvalliseen omaan terveyskeskukseen, jota uudessa mallissa kutsutaan SOTE-keskukseksi. Ainakin itse aion ilmoittautua maakunnan ylläpitämän Janakkalan SOTE-keskuksen asiakkaaksi heti, kun se on mahdollista eli näillä näkymin marraskuussa 2018.

Koko SOTE-uudistuksen yksi keskeinen tavoite on perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitoon pääsyn nopeuttaminen. Tästä näkökulmasta huoli palvelujen keskittämisestä on turha. Lääkäripalvelujen säilyminen on kiinni ennen kaikkea siitä, että asukkaat valitsevat oman paikkakunnan palvelun. Ainakin meillä Janakkalassa palvelut toimivat hyvin ja oman paikkakunnan julkiset palvelut ovat uskoakseni vahvoilla myös tulevaisuudessa, kun asukkaiden valinnanvapaus laajenee.
Peruspalvelujen säilyminen kunnissa vähintään nykyisessä laajuudessa on mitä suurimmassa määrin myös elinvoimakysymys. Palvelujen saatavuus ja työpaikkojen säilyminen paikkakunnalla on erittäin merkittävä asia kunnan väestönkasvun ja verotulojen kannalta. Kaikki Kanta-Hämeen kunnat olivat viime vuonna väestötappiokuntia. Siitäkään syystä ei olisi mitään mieltä heikentää palvelujen saatavuutta, sillä palvelujen saatavuus vaikuttaa alueen houkuttelevuuteen asuinpaikkana.

Tavoite SOTE-menojen kasvun hillitsemiseksi edellyttää niin ikään toimivia peruspalveluita. Tavoitetta ei saavuteta, jos asukkaiden vaivoihin ja avuntarpeeseen ei pystytä vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja matalan kynnyksen lähipalveluissa. Tilastot osoittavat, että siellä missä perusterveydenhuolto toimii hyvin, ovat erikoissairaanhoidon kustannukset kohtuulliset ja kokonaiskustannukset edulliset.
Uudistuksen hyödyt syntyvät ajan myötä siitä, että tietojärjestelmät saadaan yhdenmukaisiksi, asiakaspalvelun koettu laatu paranee kilpailutilanteessa, perusterveydenhuollon lääkäreiden ja erikoislääkäreiden väliset konsultaatiokäytännöt kehittyvät, leikkaustoiminnan tehokkuus ja laatu paranevat ja kuntoutukseen kohdistetaan aiempaa enemmän voimavaroja.
Muutostilanteessa täytyy pitää yllä työntekijöiden ja organisaatioiden motiivia kehittää omaa työtään. Tämä muutos on ison työntekijä- ja päättäjäjoukon yhteinen työmaa ja kirkkaana tavoitteena on pidettävä koko ajan asukkaiden hyvinvointi.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Haluamme kuulla mielipiteesi!