2.8.2011

Viime kuntavaaleissa...


Kuntavaalit 2008 - Me Keskustan ehdokkaat haluamme


  • kehittää Janakkalaa vireänä, elinvoimaisena ja kasvavana kotikuntana, joka tarjoaa asukkailleen hyvän ja viihtyisän elinympäristön ja toimivat palvelut.
  • että kunta luo aktiivisesti houkuttelevan toimintaympäristön nykyisille ja tuleville yrityksille. Vahva yrityskanta ja niiden tarjoamat työpaikat ovat erittäin tärkeitä myös kuntatalouden tasapainon kannalta.
  • kehittää Janakkalaa tasapuolisesti eri kylien ja taajamien tarpeet huomioiden ja niiden erityispiirteitä kunnioittaen. Kunnan pitää kannustaa rakentamista myös haja-asutusalueen kyliin. Janakkalan vahvuus on elävissä kylissä. Kunnan eri alueilla on oltava tontteja tarjolla koko ajan.
  • turvata terveydenhuollon lähipalvelujen saatavuus kotikunnassa. Haluamme parantaa sekä Tervakosken että Turengin terveysasemien palvelun sujuvuutta asukkaiden tarpeita vastaaviksi. Erityisesti ennaltaehkäisevän terveydenhuollon roolia pitää vahvistaa.
  • taata Janakkalan koulujen toimintaedellytykset niin, että ne pystyvät tarjoamaan hyvää opetusta sopivan kokoisissa ryhmissä. Jatkamme työtä sen puolesta että sekä taajama- että kyläkoulut tarjoavat virikkeellisen ja turvallisen oppimisympäristön kaikille koululaisille.
  • turvata perheille tasavertaiset mahdollisuudet valita lasten hoitomuodoksi joko lasten kotihoito, kunnallinen tai yksityinen päivähoito. Perheet tietävät mikä heille on parasta. Edellytämme lasten kotihoidon kuntalisän maksamista Janakkalassa kaikille niille perheille, joissa on alle 3-v. lapsi kotihoidossa. Päivähoidossa tulee huolehtia riittävästä henkilöstön määrästä.
  • että vanhusten hoidossa lisäresurssit kohdennetaan kotona asumisen tukemiseen kunnallisen kotihoidon ja myös yritysten tarjoamien hoivapalvelujen turvin. Myös ympärivuorokautista hoivaa tarjoavia asuntoja tarvitaan lisää etenkin Tervakosken alueelle. Omaishoidontuen tasoa pitää määrätietoisesti nostaa ja omaishoitajien jaksamista tukea. Uutena toimintamuotona esitämme, että vanhustyöhön erikoistunut lääkäri tekisi myös kotikäyntejä.
  • että nuoret otetaan huomioon päätöksenteossa. Haluamme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tukea heidän kasvuaan ja kehitystään yhteistyössä mm. liikunta-, kulttuuri – ja muiden harrastusjärjestöjen kanssa. Tavoitteenamme on, että jokainen janakkalalainen nuori saisi peruskoulun päättötodistuksen ja jatkaisi koulunkäyntiään niin, että saavuttaisi vähintään toisen asteen tutkinnon ja pääsisi alkuun työuralla.
  • että kunnan tiestö pidetään hyvässä kunnossa ja liikenneturvallisuutta parannetaan kevyen liikenteen väylästöä laajentamalla. Yksityistieavustukset pitää olla sellaisella tasolla, että teiden hyvästä hoidosta pystytään huolehtimaan. Kunnan sisäistä joukkoliikennettä on parannettava.
  • että ihmisten omaehtoista kulttuuri-, musiikki-, urheilu- ja muuta harrastustoimintaa tuetaan. Näillä palveluilla edistetään myös terveyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Haluamme kuulla mielipiteesi!